Prins Bernhardstraat 5
6037 RW Kelpen-Oler
t. 0495-651616
e. administratie@stliduina.nl

Schooljaar 2013-2014

toetsrooster:

Aardrijkskunde: donderdag 22 mei --> er zal (waarschijnlijk) geen toets meer volgen
Natuniek: vrijdag 27 juni
Geschiedenis: maandag 2 juni --> er zal (waarschijnlijk) geen toets meer volgen

spelling:
powerpoint presentatie
In deze presentatie vindt u de woorden die aangeboden worden tijdens de lessen spelling in groep 5-6. 
Bij alle woorden hoort een regel. Het regelwoord staat bovenaan. Als u graag wil weten welke regel er bij hoort, kunt u dit aan uw kind vragen of even op school binnenlopen.
De leerlingen die moeite hebben met spelling krijgen de regels ook in hun onthoudmapje.
7-5-2013 start blok 9
 
 
FOTO'S SCHOOLJAAR 2013-2014
groepsfoto augustus 2013
schoolreis Toverland groep 5-8
knikkerbanen groep 5 t/m 8
Theatervoorstelling meester Har
Opening Kinderboekenweek 2013                                                                   
 Ontmoetingsfeest meester Har St. Liduina
Militair in de klas